Pro nemocné

Pondělí 22.1.

M: procvičování probraného učiva (+/-, :/., ),   nové učivo: převody jednotek - začali jsme jednotky délky a času + početníček označená cvičení

Čj: psaní koncovek podst. jmen rodu středního a ženského. Nové učivo - vzory podst. jmen rodu mužského. V Ps označená cvičení (pokud je v lavici označím),

Vl: dokončení stránek v prac. sešitě, vlepení textu k poznámkám (mají ve škole)

Pokud některý z Ps nemají žáci u sebe, připravím je, můžete si je vyzvednout ve škole.

 

Středa 24.1.

M: geometrie - pravý úhel uč. str. 34, značení stran u trojúhelníku uč. str. 46 jen obrázky (pojmenování strany  proti bodu A  leží starna a). Obvod ne,

rýsování čtverce a obdélníku uč. str.43 - dbát na přesnost

Čj: skloňování podst. jmen rodu mužského v jednotném i množném čísle -ústně (problémy s tvořením správného tvaru podst. jména - např. 7.p.j.č. s lesama ne s lesy), + pravidla uč. str. 72, 73, cvičení k procvičování 74 ....


Pro všechny

Čtvrtek 25.1.

Čj: pravidelné procvičování vyjmenovaných slov - děti dělají mnoho chyb. Ve škole jsme začali v PS vyj. slova pravidelné desetiminutovky - budou hodnoceny přísněji než doposud. Pokud budete procvičovat doma, tak prosím na fólii, abychom mohli využít ještě ve škole.

M: doporučila jsem dětem procvičování převodů jednotek délky, času . ..  na webu "školákov", je to tam moc pěkně připravené a mohou se k tomu kdykoli vrátit. Toto učivo dělá dětem problémy, proto budeme dlouhodobě procvičovat.