Platba za pracovní sešity

18.09.2017 13:20

Prosím o zaplacení této částky nejpozději do konce kalendářního roku.

Početníček       29,-

Přírodověda     49,-

Vlastivěda       110,- (1. a 2. díl)

Čj                      72,- (1. a 2. díl)

Aj                     191,-

Výkresy              20,-

Celkem:           471,-