O nás

 

                      Snažíme se o dodržování jednoduchých pravidel:

  • své místo udržujeme v pořádku, před začátkem vyučovací hodiny si připravíme pomůcky
  • při vyučování se hlásíme o slovo
  • chováme se k sobě ohleduplně a kamarádsky
  • umíme o něco pěkně požádat
  • umíme se omluvit